רשת מסעדות

רשת מסעדות

1. לבקשתך, קבלה מוכרת לצורכי מס ב:

2. בחר/י סכום לתרומה

25

3. פרטי התורם

פרטים אלו ישמשו עבור הפקת הקבלה בלבד.