כרטיסי מזון

1. לבקשתך, קבלה מוכרת לצורכי מס ב:

2. בחר/י סכום לתרומה

250

3. פרטי התורם

פרטים אלו ישמשו עבור הפקת הקבלה בלבד.