חלה לשבת

1. לבקשתך, קבלה מוכרת לצורכי מס ב:

2. בחר/י סכום לתרומה

15

3. פרטי התורם

פרטים אלו ישמשו עבור הפקת הקבלה בלבד.