החסד הזה הוא שלכם

מאיר פנים במספרים

0,0
ארוחות חמות
המחולקות במסעדות מאיר פנים ברחבי הארץ
0,0
כרטיסי מזון
מחולקים באמצעות הרווחה למשפחות נזקקות לקראת החגים ובמהלך השנה
0,0
ארוחות לילדים
לתלמידי בתי ספר בפריפריה ב-16 ערים ברחבי הארץ
0
ילדים במועדוניות
הפועלות לאחר שעות הלימודים לילדים ממשפחות רווחה