אפשר לתקן את העולם בכל מיני דרכים, אנחנו בחרנו לעזור לנזקקים