אפשר לתקן את העולם בכל מיני דרכים, אנחנו בחרנו לעזור לנזקקים

blank
blank
blank
blank

blank