מעשר כספים – 100% שקיפות

את הביטוי מעשר כספים בוודאי שמעתם בנקודה זו או אחרת במהלך חייכם. הביטוי מעשר כספים מתייחס למנהג יהודי, לפיו מכל הכנסת רווחים יש להפריש 10% לצדקה. מנהג מעשר הכספים מופיע בספר בראשית ומבוצע על ידי אברהם אבינו. בשלב מתקדם יותר בספר בראשית, גם יעקב מתחייב לבצע את מנהג מעשר הכספים. אחרי יעקב, גם יצחק הצטרף לביצוע מנהג מעשר כספים.

מעשר כספים – מחלוקת

קיימת מחלוקת סביב ביצוע מנהג מעשר כספים. יש הטוענים כי מנהג זה לא מהווה חובה הלכתית, אלא נחשב כמידת חסידות וטו לא. יש הטוענים דווקא ההיפך, ומקפידים על הענקת מעשר באופן קבוע. יש האומרים שהמנהג לקוח מן התורה, ויש האומרים שמקורותיו מדרבנן.

חישוב הפרשת מעשר כספים

חישוב הפרשת מעשר כספים נעשה במספר דרכים ועל פי הפרשנויות הקיימות לגבי דרך החישוב. יש הסוברים כי מעשר כספים מהווה חלק מההכנסות ברוטו, ויש הסוברים כי מעשר מחושב הוא אחרי ניכוים ויחושב בהתאם לנטו. קיימות פרשנויות נוספות המתחשבות במצבו הכלכלי של המפריש, וגורסות מתי יש להפריש ומתי אין להפריש בשום אופן.

בכל מקרה, מעשר כספים יש לתת בצורה כמה שיותר מדויקת. על נתינת מעשר הכספים גבוה או נמוך יותר ממה שאמורים, נאמר “ויזהר שלא יוסיף מהמעשרות, וגם לא יפחית כי כל המוסיף גורע, כי למעשה יש סוד ויסוד בדבר”.

קיימים סייגים לגבי מעשר כספים נמוך או גבוה יותר מהאמור. לגבי מעשר נמוך יותר כתב הרב חפץ חיים “כל מה שאתן עד עשירית הרי הוא מעשר”. לגבי מעשר גבוה יותר כתב הרב “מה שאתן יותר הוא צדקה”.

דברים עליהם יש להקפיד בעת נתינת מעשר כספים

ישנם כמה דברים שיש להקפיד עליהם בעת נתינת מעשר כספים. מי שמתחיל במצווה זו, עליו להגיד שמנהג מעשר כספים הוא בלי נדר. מצווה זו אינה מיועדת רק עבור אנשים דתיים, ולכן על נותן מעשר להשתמש בכסף לכל מצווה ומצווה. יש על נותן המעשר להיות מסוגל ללוות לעצמו, וכן לתת כסף לעניים בהתאם לרצונו.

ביצוע מנהג מעשר כספים

ביצוע מנהג מעשר כספים יש לקיים באופן מידי. ישנה אפשרות גם לבצע את המנהג לפני קבלת כספי הרווח האישיים. אפשרי לבצע מעשר כספים אחת לשלושה חודשים, ובכל מקרה יש להקפיד שלא תעבור שנה בין חודש תשרי של השנה שעברה לבין חודש תשרי של השנה שתבוא. מנהגל

וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא

רוצים לתרום? שימו לב כיצד אתם יכולים לעזור לנזקקים

בית תמחוי

בתי התמחוי שלנו

בתי התמחוי שלנו מפוזרים ברחבי הארץ ומאכילים אלפי אנשים רעבים

ארוחות-ילדים

תרומת מזון לילדים נזקקים

למעגל העוני אין פנים, אין מגדר ואין גיל. אנו תורמים גם לילדים

חבילות מזון

אספקת מוצרי מזון למשפחות נזקקות. יש מגון חבילות בהתאם לסכום התרומה

תמונה-חיצונית-של-פרויקט_כרטיס-חדש

כרטיסי מזון

אנו מספקים כרטיסי אשראי לרכישת מזון ברשתות שיווק

סליידר_שפים צעירים3

שפים צעירים

סדנת שפים לנוער בסיכון

מועדוני נוער

מסגרת חוץ פורמלית לקידום ויצירת עתיד טוב יותר לבני נוער במצוקה

איך מקיימים מנהג מעשר כספים בקבלת ירושה?

כמו כל סוג הכנסה, גם מהכנסה המתקבלת כתוצאה מירושה יש להפריש מעשר כספים כמקובל. היה ומדובר בירושת קרקע או נכס, סכום מעשר כספים יופרש מתוך דמי השכירות. אם יימכר הבית או הקרקע עליו הוא נמצא, יופרש מעשר כספים מתוך סכום המכירה הכולל.

דירה שנתקבלה במתנה

עבור דירה שנתקבלה במתנה יש הסוברים שאין צורך להפריש מעשר כספים. במידה ונתקבל סכום כסף במטרה לרכוש דירה, יש הסוברים כי במידה ומעשר כספים יפגע בסכום המאפשר לקנות דירה, אין לתת אותו. יש הסוברים שיש לצבור את מעשר כספים מסכום קניית הדירה כחוב, ולהשלימו בהמשך, כאשר יתאפשר מבחינה כלכלית לעמוד בכך.

מתנות בר מצווה וחתונה

גם בתחום מתנות מאירועים קיימות מספק פרשנויות. יש הגורסים כי הזוג הטרי ובר המצווה עליהם להפריש מעשר כספים, ויש הגורסים כי לא. קיימים גם אורחים שכחלק מהמתנה יצורף גם סכום למעשר כספים, ובמידה וכך – יש ליידע את הזוג או בר המצווה מראש, וכך ידעו מראש שחלק מהמתנה הוא סכום מעשר כספים.

לא רק כספים

מנהג מעשר כספים מתייחס לא רק להפרשת כספים, אלא גם להפרשת יבול ותבואה. נהוג להפריש עשירית מתפוקת התבואה השנתית כמנהג מעשר כספים. בארגון מאיר פנים תוכלו לעזור לנו גם בתרומת מזון לנזקקים.

סגולות ידועות

“עשר תעשר בשביל שתתעשר” כתב רבי יוחנן בגמרא. ביהדות יש אמונה גדולה בכך שמי שתורם גם ייתרם, ושנתינת תרומות והקפדה על מנהג מעשר כספים תביא איתה דברים טובים לתורם, ותשמור על עושרו.

נשאלת השאלה מי שתורם כספים ומבצע מנהג מעשר כספים כשמצבו הכלכלי האישי אינו מזהיר, האם יתעשר? ובכן, התשובה היא לא. לא מובטחת התעשרות בעקבות ביצוע המנהג, אך מובטח שהמצב הנתון יישמר כמות שהוא, ולא ילך וידרדר.

סגולות מעשר כספים מובטחות למי שמקיים את המנהג כמות שהוא, ללא סייגים, ובהיצמדות מלאה לחוקי הפרשת מעשר כספים כנזכר קודם לכן.

מי מקבל את תרומת מעשר כספים?

כאמור, התורמים מתחייבים להפריש מעשר כספים לא רק לדתיים ושומרי מצוות, אלא גם לעניי ישראל בכלל. מצוות מעשר כספים מאפשרת המשך קיום לימודי תורה וכן דואגת לבטחונם הכלכלי של עניי מדינת ישראל והעם היהודי.

קיימים רמאים רבים המנסים להתחזות לעניים ונזקקים, שהפרשת מעשר כספים אינה מיועדת להם. אנשים אלו מנסים לקבל צדקה על אף שאין הם זקוקים לכך. מי שתורם, ביודעין או שלא ביודעין, לאנשים אלו – ברכה לא תשרה בביתו.

חשוב מאוד להקפיד ולבדוק את מקבלי הכספים אותם תרצו לתרום, ולהקפיד לא ליפול בפח של אלו המתחזים. ארגון ללא מטרות רווח של מאיר פנים עומד בכל הדרישות המחמירות בישראל ונושא בכל האישורים הנדרשים לקבלת תרומות בצורה שקופה.

תרומת מעשר לעסקים

תרומת מעשר כספים מיועדת לא רק לאדם הפרטי, אלא גם לעסקים. במידה ויש ספק לגבי עסק מסויים, מומלץ ורצוי להתייעץ עם הרב לגבי אותו העסק שלו אתם רוצים להפריש את כספי המעשר. הרב יוכל לפרוש בפניכם את פרטי העסק ואת העומד בראשו, וימליץ לכם האם תרומה לעסק כזה תיחשב קיום מצוות מעשר כספים או שלא.

כמו האדם הפרטי, גם עסקים רבים מתחזים לעסקים הזקוקים לתרומת המעשר. חשוב מאוד לבדוק כל עסק ועסק המעורר בכם ספק, ולו הקטן ביותר. בראש העסק בדרך כלל יעמוד איש ירא שמיים שדרכו יש לבצע את מצוות מעשר כספים.

קופות צדקה

קופות צדקה גם הן מונחות בהרבה בתי עסק, ואנשים רבים נוהגים לשים בהן כספים, החל מעודף וכסף קטן ועד שטרות גדולים. נתינה דרך קופות צדקה הן מנהג חשוב ומבורך בפני עצמו, אך לא נחשבות בתור מעשר כספים.

לסיכום, מעשר כספים היא מצווה חשובה, בין אם קיומה נובע מתוך יראות שמיים ואמונה ובין אם מתוך רצון טוב לנתינה ותרומה. כאמור, הנתינה גוררת אחריה קבלה, ולכן מעשר כספים מביאה איתה רק טוב.

מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה וּנְהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּהָ

זה הזמן שלך להצטרף למשפחת התורמים שלנו ולעשות חסד עם אלפי נזקקים ברחבי הארץ.

ההוצאה מוכרת לצרכי מס ולצרכי חסד  ❤️

שאלות נפוצות על מעשר כספים

מעשר כספים מתייחס למנהג יהודי, לפיו מכל הכנסת רווחים יש להפריש 10% לצדקה.
“עשר תעשר בשביל שתתעשר” כתב רבי יוחנן בגמרא. ביהדות יש אמונה גדולה בכך שמי שתורם גם ייתרם, ושנתינת תרומות והקפדה על מנהג מעשר כספים תביא איתה דברים טובים לתורם, ותשמור על עושרו
 
בהחלט! אנחנו תמיד מחפשים מתנדבים חדשים.
 
מנהג מעשר כספים מתייחס לא רק להפרשת כספים, אלא גם להפרשת יבול ותבואה. נהוג להפריש עשירית מתפוקת התבואה השנתית כמנהג מעשר כספים.
בהחלט! בחגים אנו עורכים חבילות מזון מיוחדות המתאימות למועד.
למאיר פנים בתי תמחוי המפוזרים בארץ: ירושלים, טבריה, אור עקיבא, צפת ודימונה.

תוכן עניינים למקרה שפספסת משהו שאולי יעניין אותך