תודה על הזמן שפרגנת לנו!

בזכותך, הפרויקט שבחרת יקבל תרומה נוספת על פי חישוב התוצאות הסופיות בסקר

רוצה להגדיל את סכום התרומה לפרויקט?