מאיר פנים בשטח


מבשלים ומתנדבים

מבשלים ומתנדבים

במאיר פנים אנו ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, למשפחות לילדים ולניצולי השואה-  בייחוד בתקופת הקורונה שמסרבת להיעלם. אתם מוזמנים להתרשם ממגוון

תורמים ומבשלים

תורמים ומבשלים

במאיר פנים אנו דואגים לכל הנזקקים, למשפחות לילדים ולניצולי השואה-  בייחוד בתקופת החגים והקורונה. אתם מוזמנים להתרשם ממגוון הפעילויות שלנו

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

במאיר פנים אנו דואגים לכל מי שנזקק לנו ובכללם משפחות, בני הנוער וניצולי השואה. אתם מוזמנים להתרשם ממגוון הפעילויות שלנו

כרטיסי מזון
כרטיסי טעון בכסף לרכישת מזון ברשתות שיווק
נלחמים בקורונה
גם בתקופה זו מאיר פנים ממשיכה לדאוג לאוכלסיה הנזקקת
תורמים את המענק