blank

blank blank

מאיר פנים בשטח


למען החיילים בתקופת הלחימה

למען החיילים בתקופת הלחימה

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית עם המצב הקשה בארץ ותקופת הלחימה. אתם

חג שבועות בצל האירועים

חג שבועות בצל האירועים

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית עם המצב הקשה בארץ. אתם מוזמנים להתרשם

מחווה לאסון לג בעומר

מחווה לאסון לג בעומר

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית. אתם מוזמנים להתרשם בעוד כמה דוגמאות ממגוון

הפרויקטים שלנו


חבילות מזון
blank
מועדוני נוער
מסגרת חוץ פורמלית לקידום בני נוער
רשת מסעדות – בתי התמחוי שלנו
blank