pic 4 pic 2 pic 3 pic 1

מאיר פנים בשטח


חזרה לשגרה במועדוני הנוער

חזרה לשגרה במועדוני הנוער

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית עם המצב הקשה בארץ ולאחר תקופת הלחימה.

למען החיילים בתקופת הלחימה

למען החיילים בתקופת הלחימה

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית עם המצב הקשה בארץ ותקופת הלחימה. אתם

חג שבועות בצל האירועים

חג שבועות בצל האירועים

אנו במאיר פנים ממשיכים לדאוג לכל הנזקקים, ניצולי השואה ובני הנוער בהתמודדותם היומיומית עם המצב הקשה בארץ. אתם מוזמנים להתרשם

הפרויקטים שלנו


חבילות מזון
מועדוני נוער
מסגרת חוץ פורמלית לקידום בני נוער
רשת מסעדות – בתי התמחוי שלנו